Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut

2018 2017
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (16-67v.) 0,86 % 1,08 %
TyEL-maksu (17-67 v.) (17-67 v.)
Tyel-perusmaksu (keskiarvo) 25,30 % 25,10 %
Työntekijän osuus (17-52v.) 6,35 % 6,15 %
Työntekijän osuus (53-62v.) 7,85 % 7,65 %
Työntekijän osuus (63-67v.) 6,35 % 6,15 %
Työttömyysvakuutusmaksu (17-64v.)
Työnantajan osuus 0,65 % 0,80 %
Työntekijän osuus 1,90 % 1,60 %
Osaomistajan osuus 0,92 % 0,70 %
YEL
Yel-tulon alaraja 7.656,26 € 7.645,25 €
Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan 12.576,00 € 12.564,00 €
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi 12.576,00 € 12.564,00 €

Tässä listassa on yleisimmät työnantajan maksut. Tarkempaa tietoa voi katsoa verohallinnon, vakuutusyhtiön tai TVR:n sivuilta. Linkkeihin pääsee tästä.

 

Verottomat matkakustannusten korvaukset

 

Päivärahat:

  • Osapäiväraha
  • Kokopäiväraha

Kilometrikorvaus

Ateriakorvaus (max)

2018


19,00€

42,00€

0,42€/km

10,50€

2017


19,00€

41,00€

0,41€/km

10,25€